Chelsea đang tăng cường quan tâm đến Declan Rice, nhưng West Ham kiên quyết về kế hoạch chuyển nhượng