Cuộc khủng hoảng rối loạn người hâm mộ bóng đá: West Ham bắt giữ hàng đầu, xâm chiếm sân gia tăng và vấn đề FA Cup