Most popular

Život u Titovoj Jugoslaviji : Radnik je bio gospodin

Istorija govori da radnici nikada u praksi (bar u to vreme i unutar socijalističkih zemalja) nisu dignuti na takav pijedestal na kome su bili...