Most popular

“Živimo samo od 30 maraka dječijeg doplatka, a ostalo kako se...

Grube su mamine ruke da ne bi bili gladni, ali ipak često idemo spavati bez obroka. Živimo samo od 30 maraka dječijeg doplatka, a...